Chậu trồng cây bonsai mẫu sọc trắng đẹp

Giá: Liên hệ

Kích thước:

  • ĐK miệng 24 cm – Cao 32 cm
  • ĐK miệng 27 cm – Cao 35 cm
  • ĐK miệng 31 cm – Cao 40 cm
  • Cấu tạo: Nhựa 
  • Kích thước: Loại vừa
  • Màu sắc: Trắng