Chậu gốm sứ trồng cây miệng vuông dáng cao giá rẻ

Giá: Liên hệ

  • CỠ NHỎ        : Cao 33 cm – ĐK 23 cm
  • CỠ TRUNG   : Cao 44,5 cm – ĐK 32 cm
  • CỠ LỚN        : Cao 50 cm – ĐK 42 cm