Chậu cây cảnh xanh ngọc vẽ Phúc Lộc Thọ cao cấp

Giá: Liên hệ

  • CỠ NHỎ       : Cao 16 cm – ĐK miệng 31,5 cm
  • CỠ TRUNG  : Cao 19 cm – ĐK miệng 40,5 cm
  • CỠ LỚN       : Cao 22 cm – ĐK miệng 50,5 cm